Skatt för företag - en guide för dig som är egenföretagare

Du som är soloprenör och driver eget företag kommer att behöva betala skatt, och det ganska ofta. Därför är det viktigt att ha koll på vilka olika skatter för företag som finns och vilka som är relevanta för dig.

Vad betyder de olika begreppen, när ska du betala skatt och skiljer sig skatten beroende på om du har ett aktiebolag eller en enskild firma? I vår guide får du koll på grunderna inom företagsskatt.

skatt-for-foretag-en-guide-for-dig-som-ar-egenforetagare
Scrolla neråt

Skatt för dig som driver eget företag

Det första du behöver ha när det kommer till företagsskatt är ett skattekonto hos skatteverket. På skattekontot hittar du information kring aktuellt saldo, bokförda och kommande transaktioner. Det är även dit du gör alla företagets skattebetalningar och begär eventuella utbetalningar.

Beroende på vilken typ av företag du har skiljer sig däremot beskattningen åt. För att underlätta ska vi här gå igenom vad som gäller när det kommer till skatt för aktiebolag och för enskild firma.

Skatt för aktiebolag

Om du har ett aktiebolag ska du under året betala något som kallas F-skatt. Det är en preliminär skatt som beräknas av skatteverket. Skattebeloppet är detsamma varje månad och baseras på en beräkning av företagets slutgiltiga skatt gjord av skatteverket. Eftersom det är en uppskattning kan du efter årets slut behöva betala kvarskatt eller få skatt tillbaka.

Den preliminära F-skatten betalas till aktiebolagets skattekonto runt den 12:e varje månad. Värt att notera är att det går att ändra företagets förväntade inkomster under året om du märker att du kommer få ett högre eller lägre överskott än du tidigare trott. På så sätt slipper du en onödigt hög kvarskatt eller att betala för mycket skatt under året. Efter deklarationen får du veta vad företagets slutgiltiga skattebesked blev.

Förutom F-skatt ska du som har ett aktiebolag även betala 22 % i bolagsskatt på företagets vinst, och ytterligare 30 % skatt på utdelning till aktieägare. Tar du ut lön ska du även betala skatt som privatperson på din lön. Företaget ska i sin tur betala en arbetsgivaravgift på cirka 31 % av lönen, precis som för vilken annan lön som helst.

Om du har något som kallas ett fåmansföretag kan du även behöva ha koll på det som kallas 3:12-reglerna i Inkomstskattelagen.

Skatt för fåmansbolag – 3:12-reglerna

3:12-reglerna är ett skatteregelverk som ibland kallas för entreprenörsskatt, som särskilt berör dig som har kvalificerade aktier inom ett fåmansbolag.
För att räknas som ett fåmansbolag ska ditt företag uppfylla något av följande krav:

  • Du har ett aktiebolag som har fyra eller färre delägare vars andelar motsvarar mer än 50 % av rösterna för samtliga andelar i företaget.
  • Du har en näringsverksamhet som är uppdelad på verksamheter som inte är beroende av varandra och där en fysisk person genom sitt innehav av andelar har den faktiska bestämmanderätten över verksamheten.

Låter det trixigt? Ja, lagtext är inte alltid den enklaste att förstå men kraven för huruvida det är ett fåmansbolag är egentligen inte så svåra. Kort och gott räknas det som ett fåmansbolag när över 50 % av företaget ägs av max fyra personer.

3:12-reglerna finns till för att reglera att ägare inom fåmansbolag inte gör affärer enbart utifrån vad som är mest fördelaktigt skattemässigt. Därför infördes det särskilda regler som förhindrar att arbetsinkomster omvandlas till lägre beskattade utdelningar och kapitalvinster.

Så vad innebär 3:12-reglerna? Reglerna innebär att utdelningen som beskattas enligt inkomst av kapital bara kan uppgå till ett visst belopp, kallat gränsbelopp. Utdelningar som överstiger det gränsbeloppet ska istället beskattas som inkomst av tjänst.

Förutom att reglera beskattningen av utdelningar inom aktiebolag styr reglerna även beskattningen av eventuell kapitalvinst om bolaget säljs.

Hur ser det då ut med skatter för dig som har en enskild firma? Det ska vi gå igenom nu.

skatt_img_2

Skatt för enskild firma

Enskild firma är den vanligaste företagsformen i Sverige. Kanske är det dessa egenföretagare som till störst del förkroppsligar det vi på UNQUO kallar soloprenörer. När man pratar fördelar och nackdelar med enskild firma brukar en av punkterna vara att det inte görs någon skillnad mellan företagets ekonomi och den privata ekonomin. Samma sak gäller även när det kommer till skatt för den enskilda firman, i alla fall till viss del.

Som tidigare nämnt behöver du som har ett eget företag ha ett skattekonto där du sköter skattebetalningar med mera. Till skillnad från aktiebolaget, som måste upprätta ett särskilt skattekonto för företaget, använder du med enskild firma ditt privata skattekonto även för företaget.

Men hur fungerar det då med skatt för dig som driver en enskild firma? Precis som för aktiebolag ska du betala preliminär skatt på vinsten som företaget drar in.

Den preliminära skatten baseras på en preliminär inkomstdeklaration som du ska lämna in till skatteverket innan året börjar. I den uppskattar du hur mycket vinst ditt företag kommer dra in. Skatteverket gör sen en beräkning på hur mycket skatt du ska betala löpande under året.

När du lämnat in din deklaration och ditt bokslut får du ditt slutskattebesked, som brukar ligga på ungefär 40 % av vinsten.

Beroende på vad du vill göra med resultatet från ditt företag kan du välja mellan tre huvudsakliga sätt att skatta på.

  • Om du vill använda resultatet privat skattar du för det som kapitalinkomst.
  • Du kan även välja att skatta för det som näringsinkomst, vilket motsvarar det som en löntagare skattar.
  • Vill du istället behålla resultatet i företaget kan du skatta för det som företagssparande. Denna skatt brukar ofta vara relativt låg.
skatt_img_3

Varför ska jag använda UNQUO för mitt bolag?

Med UNQUO samlar du hela din ekonomi genom att koppla alla dina kort och konton till en och samma app. Det gör det smidigare att driva eget, så att du kan fokusera på det som verkligen spelar roll.

I appen kan du kategorisera dina köp på work eller life med enkla swipe, fota dina kvitton och välja rätt kontoslag. Alla köp du kategoriserat på work sammanställs i en revisorsvänlig rapport som du kan använda som stöd i bokföringen eller bara för att få bättre koll på hela din ekonomi.

app-store-badgegoogle-play-badge
unquo-product