Hur funkar utdelning för aktiebolag?

Som egenföretagare kan du när företaget börjar gå med vinst fundera på om du ska välja lön eller utdelning som källa till din huvudsakliga inkomst. Det kan kännas som ett svårt eller stundvis oklart val, särskilt om du inte riktigt har koll på vad som skiljer de två alternativen åt.

hur-funkar-utdelning-for-aktiebolag
Scrolla neråt

Utdelning: för dig som är egenföretagare

UNQUO är det självklara valet för dig som är egenföretagare, eller soloprenör som vi kallar det. Vi hjälper dig med allt från smarta betallösningar till vad skillnaden mellan lön och utdelning är. Så vad är egentligen skillnaden? Och passar utdelning eller lön dig och ditt företag bäst?

De flesta har idag hört talas om utdelning, speciellt då det på senare år blivit allt mer vanligt att ägna sig åt aktiehandel. För dig som är egenföretagare kan utdelning istället för att bara vara ett trevligt bidrag till sparandet även vara en inkomstkälla.

En utdelning för dig som soloprenör innebär helt enkelt att du tar en del av det egna företagets vinst och delar ut till aktieägarna, det vill säga dig själv och andra personer som köpt aktier i ditt aktiebolag.

Huruvida du kan välja mellan att ta ut lön eller utdelning beror däremot på vilken typ av företag du har. Det finns nämligen vissa regler och krav som behöver uppfyllas för att du som egenföretagare ens ska kunna välja mellan utdelning och lön.

Den vanligaste företagsformen där frågan om lön eller utdelning förekommer är i något som heter fåmansbolag.

Utdelning i fåmansbolag

Ett fåmansbolag, eller fåmansföretag som det också kallas, är ett aktiebolag där fyra eller färre delägare äger mer än hälften av de röstberättigade aktierna. Förutom antalet ägare så får ett fåmansbolag inte vara noterat och handeln med aktier får endast ske på en reglerad marknad.

Det kan också vara bra för dig som funderar på att ta ut utdelning ur ett fåmansbolag att veta att du måste äga minst 4 %av aktiebolaget vid årets början det år du betalar ut utdelningen. Vilket innebär att du måste ha ägt minst 4 % av ditt företags aktier vid början av exempelvis 2021 för att vara berättigad utdelning det året.

Det finns alltså vissa regler som du behöver vara medveten om när det kommer till utdelningar överlag och särskilt för utdelningar till egenföretagare inom fåmansbolag. En av dessa regler som du kan behöva ha lite extra koll på är 3:12 reglerna.

Vad är 3:12-reglerna?

3:12-reglerna är en del av inkomstskattelagen och anger hur du som ägare i ett fåmansbolag blir beskattad på utdelningar.

Syftet med 3:12-reglerna är att reglera möjligheten att ta ut utdelning som lön och är endast tillämpningsbara för dig om du har kvalificerade aktier. Att ha kvalificerade aktier innebär att du, eller någon närstående har bidragit till resultatet genom arbete för företaget.

Om du känner att 3:12-reglerna är lite trixiga att förstå är du inte ensam. Regelverket anses ofta vara ett av de mer komplicerade att sätta sig in i.
Men att avgöra om du behöver bry dig om regelverket är relativt enkelt. Du behöver bara svara på följande fråga: Har du varit aktiv inom aktiebolaget de senaste 5 åren? Om Ja, kan det vara bra att läsa på lite mer om hur 3:12-reglerna och beskattning av fåmansbolag fungerar.

Hur stor blir utdelningen?

Hur stor utdelning du kan ta ut beror förenklat på hur stor vinst ditt företag har dragit in. Ingen vinst = ingen utdelning. Reavinsten från företaget utgör det som kallas utdelningsutrymme eller gränsbelopp. Detta belopp kan du sen, efter bokslut och årsstämma, välja att betala ut som utdelning.

Självklart behöver du även betala skatt på din utdelning. Det brukar även talas om en dubbelbeskattning när det kommer till utdelning. Detta eftersom du först behöver betala bolagsskatt på vinsten och sen en personlig skatt på själva utdelningen.

Skatt på utdelning vs skatt på lön är en av de faktorer som brukar tas i beaktning när det kommer till valet mellan utdelning och lön. Så vad finns det då för fördelar och nackdelar med de olika alternativen?

utdelning_img_2

Utdelning eller lön - vad ska du välja?

Du som är egenföretagare kan alltså i många fall välja om du vill ta ut lön eller utdelning. En grundpremiss för detta val är däremot att du har ett aktiebolag, att det är ett fåmansföretag och att du passerat det första bokslutet. Det går med andra ord inte att ta ut utdelning under bolagets första räkenskapsår.

Skillnaderna mellan lön och utdelning

  • När du tar ut lön får du rätt till vissa delar i socialförsäkringssystemet som du inte har rätt till om du istället väljer att ta ut utdelning. Delar som sjukpenning, föräldrapenning, a-kassa och allmän pension är alla beroende av att du tar ut lön. Dessa sociala förmåner har du alltså inte rätt till om du enbart tar ut utdelning.
  • Du som väljer att ta ut lön har även rätt till att göra avdrag för ditt privata pensionssparande med upp till 35 procent av lönen i din inkomstdeklaration. Detta eftersom du som egenföretagare inte får tjänstepension på det sätt som en anställd får. Denna fördel är alltså beroende av att du tar ut lön och är inget du kan ta del av om du enbart tar ut utdelning.

Eftersom utdelning är beroende av bokslut och bokförd vinst så kan du inte ta ut utdelning löpande under året, något som du kan göra om du väljer att ta ut en lön.

Tar du ut lön får du ofta betala mer i skatt. Detta beror såklart på hur mycket du väljer och har möjlighet att ta ut i lön. Men generellt finns det en skattemässig fördel med att ta ut utdelning.

utdelning_img_2

Varför ska jag använda UNQUO till mitt aktiebolag?

Med UNQUO samlar du hela din ekonomi genom att koppla alla dina kort och konton till en och samma app. Det gör det smidigare att driva eget, så att du kan fokusera på det som verkligen spelar roll.

I appen kan du kategorisera dina köp på work eller life med enkla swipe, fota dina kvitton och välja rätt kontoslag. Alla köp du kategoriserat på work sammanställs i en revisorsvänlig rapport som du kan använda som stöd i bokföringen eller bara för att få bättre koll på hela din ekonomi.

app-store-badgegoogle-play-badge
unquo-product